Popis danih potpora

Lista korisnika kojima su isplaćena sredstva OKFŠ-a po godinama. Podaci su dani u PDF formatu.