1. Zakon o šumama (NN 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.)

2. Pravilnik o Upisniku šumoposjednika NN 137/14

3. Pravilnik o uređivanju šuma (NN 111/06. i 141/08.)

4. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika NN 135/14

5. Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/15.)

6. Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/15.)

7. Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN 22/15.)

8. Pravilnik o čuvanju šuma (NN 28/15.)

9. Šumsko-odštetni cjenik (NN 37/15.)